İNSANA DEĞER

İNSAN ODAKLI

Buna “İnsana Değer” denir çünkü traktörü kullanan operatöre odaklanır. “İnsana Değer”, Argo Tractors tarafından Milano Politeknik Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirilen ve 2016 Teknik İnovasyonu olarak EIMA Servis Merkezi’nde sergilenecek yeni bir yazılımdır.

6C, 6 ve 7 serilerinde özel olarak kullanılan yeni Argo Tractors cihazı; operatörün sürüş tarzının, üç performans göstergesi olan çalışma sürecinin konforu, güvenliği ve ekonomisine göre basit ve hızlı bir şekilde optimize edilmesini sağlar.

Yerleşik sistemler, sensörleri, kontrol ünitesini, uzak bir sunucuya veri iletmek için sistemi ve operatör arayüzünü içeren bir dizi bileşen aracılığıyla operatörün sürüş davranışını algılar. Sistem, örneğin karayolu taşımacılığı sırasında traktör operatörünün sürüş tarzını analiz eder.

Sensörler daha sonra verileri aracın işlevsel durumunu ve her durumda sürücünün eylemlerini detaylandıran merkezi bir kaynağa geri gönderir. Bu veriler derhal işlenir ve teorik olarak optimum parametrelerle karşılaştırılır. Bu bilgi, operatör tarafından alınıp uygulandığında zamandan tasarruf edilmesini ve örneğin yakıt tüketimini azaltmasını sağlayacak sürüş tavsiyesini sağlar.

Argo Tractors yazılımı, traktörün sürüş verilerini analiz eder ve buna dayanarak operatörün en iyi performansı sağlayıp sağlamadığını değerlendirir.

IMPLEMENT AN OPTIMAL DRIVING STYLE

ÜÇ PERFORMANS ENDEKSİ

Örneğin, agresif bir sürüş tarzında olduğu gibi, çalışma sürecinin güvenliği, konforu ve ekonomisi arasında dengesiz bir oran tespit edilirse, yazılım harekete geçer. Renkli sinyalleri ve kabin monitöründe görüntülenen üç basit yüzde değerini kullanarak, operatörün sürüş stilini optimize etmek için sürüş parametrelerinin iyileştirilebileceği “önerileri” sunar.

Amaç, rota türünden ve diğer koşullardan (kullanılan ekipman ya da motorun mekanik koşulları) bağımsız bir algoritma ile elde edilen nicel verilere dayanarak işlenen anlık bilgilerin mevcudiyeti sayesinde operatörü en uygun sürüş tarzını benimsemeye teşvik etmektir.

“İnsana Değer” sayesinde, operatöre sürüş tarzının sürekli iyileştirmesi konusunda yardım edilir. Böylece bu etkinlik Argo Tractors tarafından benimsenen “Kaizen” sisteminin, ürün kalitesini sürekli iyileştirme ilkelerine dayandığını da göstermektedir.

Bu arada, sistem sadece sürücü ile arayüz oluşturmaz. Ayrıca, tüm verilerin ve hesaplamaların gerçek zamanlı olarak bir traktör filosu yöneticisine bağlamsal olarak iletilmesine izin verir. Bu durumda, operatör becerilerini geliştirebilen, yakıt tüketimini optimize edebilen ve aracın ömrünü uzatabilen bir filo yönetim aracı haline gelir.