PASSION FOR INNOVATION

TECHNOLOGIE

CZYNNIK LUDZKI

“The Human factor” (Czynnik Ludzki) to nowe oprogramowanie stworzone przez Argo Tractors we współpracy z Università Politecnico di Milano. Będzie je można zobaczyć w centrum usług EIMA Service Center.

KOMFORTOWA KABINA

LOUNGE CAB (KOMFORTOWA KABINA) to supernowoczesne centrum kontroli. Dwa lata po debiucie serii 6 i 7 kabina Lounge Cab została zmodernizowana. Wprowadzono zmiany kosmetyczne i ergonomiczne służące poprawie komfortu kierowcy i ułatwieniu obsługi.

SYSTEM ISOBUS

System ISOBUS umożliwia komunikację między ciągnikami, sprzętem rolniczym i komputerem pokładowym dzięki synchronizacji wymiany danych pod kątem bardziej wydajnej eksploatacji.

WEATHER