CZYNNIK LUDZKI

CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

Nazwa „The Human factor” (Czynnik Ludzki) odzwierciedla nacisk na człowieka – kierowcę, który obsługuje ciągnik. “The Human factor” (Czynnik Ludzki) to nowe oprogramowanie stworzone przez Argo Tractors we współpracy z Università Politecnico di Milano. Będzie je można zobaczyć w centrum usług EIMA Service Center jako Innowacja Techniczna roku 2016.

Nowe wyposażenie ciągników Argo Tractors, stworzone z okazji wprowadzenia na rynek serii Landini 6C, 6 i 7, pozwala na optymalizację stylu jazdy w prosty i natychmiastowy sposób pod względem trzech czynników: komfortu, bezpieczeństwa i ekonomiczności pracy.

Systemy pokładowe rejestrują sposób prowadzenia ciągnika przez kierowcę poprzez szereg elementów takich jak czujniki, jednostka sterująca, system przesyłania danych na serwer zewnętrzny i interfejs sterowania. System analizuje styl jazdy kierowcy np. podczas transportu drogowego.

Następnie czujniki przesyłają dane z powrotem do źródła centralnego, z wyszczególnieniem parametrów pojazdu i działań kierowcy w poszczególnych sytuacjach. Dane są natychmiast przetwarzane i porównywane z optymalnymi założeniami teoretycznymi. Pozwala to wygenerować wskazówki dla kierowcy, które – w przypadku stosowania się do nich – pozwalają m.in. na zaoszczędzenie czasu czy zmniejszenie zużycia paliwa.

Oprogramowanie Argo Tractors analizuje dane dotyczące obsługi ciągnika i w oparciu o nie weryfikuje, czy kierowca osiąga optymalne wyniki.

IMPLEMENT AN OPTIMAL DRIVING STYLE

TRZY KLUCZOWE PARAMETRY

W przypadku wykrycia niekorzystnego stosunku bezpieczeństwa, komfortu i ekonomiczności pracy, np. w przypadku agresywnego stylu jazdy, oprogramowanie podejmuje odpowiednie działania. Przy pomocy kolorowych komunikatów i trzech prostych wartości procentowych wyświetlanych na monitorze w kabinie ciągnika „sugeruje”, w jaki sposób parametry jazdy mogą zostać poprawione pod kątem optymalizacji stylu jazdy kierowcy.

Celem jest zachęcenie kierowcy do zastosowania optymalnego stylu jazdy w oparciu o dostępne informacje bieżące przetwarzane z wykorzystaniem danych ilościowych uzyskanych przy pomocy algorytmu, który działa niezależnie od rodzaju trasy czy innych warunków (jak np. podłączony sprzęt czy parametry pracy silnika).

Dzięki „Czynnikowi Ludzkiemu” kierowca może nieustannie doskonalić swój styl jazdy. Czynność ta może tym samym czerpać korzyści z zasad leżących u podstaw filozofii „Kaizen” stosowanej przez Argo Tractors do ciągłego doskonalenia jakości swoich produktów.

System nie pozwala jednak wyłącznie na interakcję z kierowcą. Umożliwia on także przesyłanie danych i obliczeń w czasie rzeczywistym i z uwzględnieniem kontekstu do kierownika floty ciągników. Staje się tym samym narzędziem do zarządzania flotą, zdolnym do doskonalenia umiejętności kierowców, optymalizacji zużycia paliwa i wydłużenia czasu eksploatacji pojazdu.