Landnini Fleet Management

Zarządzanie flotą ciągników nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy działki, na których prowadzone są prace, są od siebie oddalone.

Niezależnie od tego ile maszyn znajduje się we flocie jednoczesne śledzenie ruchów, zużycia, serwisowania, prac wykonywanych codziennie i co miesiąc, tworzenie prognoz dotyczących kolejnych operacji w celu optymalizacji kosztów i zysków to trudne zadanie.

Ponadto jeszcze do niedawna niemożliwe było gromadzenie informacji w czasie rzeczywistym na potrzeby zarządzania flotą: jak pracują operatorzy? Gdzie są i czy przestrzegają harmonogramu pracy? Ile paliwa zużyli i jaki jest wskaźnik efektywności operacji? Jaki jest stan maszyn, czy mają jakieś problemy, które wymagają uwagi?

Mając to na uwadze, przedstawiamy Państwu nasze najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii telematycznych – Landini Fleet Management, niezastąpione narzędzie, które zapewnia aktualny przegląd sytuacji w każdym momencie.

Czym jest Zarządzanie Flotą?

Fleet Management jest systemem telematycznym przeznaczonym do monitorowania kluczowych działań floty, aby pomóc w jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu maszyn i urządzeń.

Jego protokoły komunikacyjne oraz satelitarne systemy geolokalizacji maszyn udostępniają dużą ilość informacji i danych gromadzonych przez czujniki ciągnika i sprzętu.

System Fleet Management umożliwia monitorowanie pracy maszyn floty w czasie rzeczywistym z zacisza własnego biura, na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Jakie są zalety zarządzania flotą?

Systemy zarządzania flotą umożliwiają łatwiejsze i bardziej efektywne zarządzanie flotą. Mogą one pomóc Ci w pracy na 3 różne sposoby:

monitorowanie floty w czasie rzeczywistym, ponieważ użytkownik otrzymuje stale aktualizowane informacje i dane dotyczące aktywności maszyn;

analiza zebranych danych, która pomaga w obliczaniu i optymalizacji kosztów operacyjnych;

zdalna diagnostyka i serwisowanie w celu identyfikacji i rozwiązywania wszelkich problemów z maszynami.

Monitorowanie floty w czasie rzeczywistym

System satelitarny umożliwia śledzenie ruchów całej floty na jednej mapie i wyświetla dokładną pozycję każdego ciągnika z osobna. Informacje są zachowywane i przechowywane w porządku chronologicznym.

W czasie rzeczywistym dostępne są pełne informacje o stanie ciągników: prędkość, obroty silnika, postęp prac, zużycie w ciągu godziny, średnie zużycie i wiele innych parametrów, w tym całkowite średnie zużycie całej floty.

Ponadto system zarządzania flotą umożliwia dokładne obrysowywanie pól i przechowywanie danych dotyczących operacji, które mogą się przydać w późniejszym czasie.

Monitorowanie operacji umożliwia zmniejszenie marginesu błędu, optymalizację wydajności i wprowadzenie niezbędnych korekt w obszarach lub zadaniach, które wymagają większej uwagi.

Analiza zebranych danych

System zarządzania flotą oferuje dane potrzebne do biznesowego zarządzania flotą, z wyszczególnionymi kosztami operacyjnymi i kosztami rocznymi dla każdej dziedziny, co pozwala precyzyjnie określić marżę zysku firmy.

Na podstawie uzyskanych danych można obliczyć godzinowe, dzienne i miesięczne zużycie paliwa przez każdy ciągnik z osobna, a także średnie i całkowite zużycie paliwa przez całą flotę. Można również ustalić, ile godzin każdy ciągnik spędził na polu i jaki poziom wysiłku wymagała ta operacja.

Na podstawie tych informacji możesz określić koszty każdej operacji i odpowiednio dostosować ceny końcowe. Ponadto uzyskasz informacje niezbędne do określenia wydajności i osiągów każdej maszyny.

System zarządzania flotą oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia prognoz dla kolejnych operacji i dostosowywania harmonogramu pracy do potrzeb.

Zdalna diagnostyka i serwisowanie

Kolejną wielką zaletą systemu Fleet Management jest diagnostyka ciągników, która umożliwia monitorowanie stanu maszyn i korzystanie ze zdalnego serwisowania.

System telematyczny umożliwia zdalne przeglądanie kluczowych informacji o stanie maszyny w celu wykonania pełnego przeglądu ciągnika.

Oprogramowanie do zdalnego zarządzania pomaga w przeprowadzaniu czynności konserwacyjnych i rozwiązywaniu problemów.

Daje to natychmiastowe korzyści: wszelkie nietypowe działania ciągnika są łatwo i szybko identyfikowane, a serwisowanie staje się szybsze i bardziej efektywne. W ten sposób można zapewnić, że maszyna będzie utrzymywana w dobrym stanie technicznym, co przedłuży jej żywotność i zoptymalizuje wydajność i efektywność, a w rezultacie przyniesie korzyści ekonomiczne.

System zarządzania flotą daje pełną kontrolę nad flotą ciągników i umożliwia monitorowanie pozycji maszyn i postępu prac, identyfikowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów z maszynami, a wszystko to wygodnie zza biurka.

W ten sposób można szybciej i skuteczniej oraz bardziej szczegółowo optymalizować zwroty i koszty. Nie wspominając już o korzyściach płynących z lepszego dbania o stan ciągników, co gwarantuje dłuższą żywotność.

agricoltura di precisione