Monitorowanie i kontrolowanie upraw za pomocą dronów i satelitów

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o zastosowaniu satelitów i dronów w monitorowaniu upraw. Te rozwiązania technologiczne stanowią część szerszego podejścia, rolnictwa precyzyjnego. Czym jest rolnictwo precyzyjne, jaką rolę odgrywają w nim te urządzenia oraz co konkretnie zyskuje na tym rolnik? Czy przepisy prawa nadążają za możliwościami, jakie daje rolnictwu zastosowanie dronów? Zapraszamy do lektury.

Rolnictwo precyzyjne — co to takiego?

Rolnictwem precyzyjnym nazywamy nowoczesny i technologicznie zaawansowany sposób zarządzania uprawami i hodowlą zwierząt. Głównym celami rolnictwa precyzyjnego, które osiąga się przy użyciu technologii informacyjnej, są:

 • zmniejszenie kosztów produkcji rolnej,
 • wzrost efektywności zabiegów oraz wydajności produkcji,
 • ochrona środowiska naturalnego.

Rolnictwo precyzyjne bazuje na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych.

Dane pochodzą z systemu GPS, sensorów, dronów, satelitów i systemów teleinformatycznych.

Dzięki oprogramowaniu do analizy danych możliwe staje się zrozumienie złożonych trendów oraz wzorców, które ludzkiemu oku mogą umykać. Pozwala to na tworzenie prognoz na temat upraw oraz na bieżące modyfikacje w planie zabiegów agrotechnicznych, co sprzyja zwiększeniu wydajności gospodarstwa.

Kluczowe narzędzia wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym — drony i satelity

Dzięki narzędziom, jakimi są drony i satelity, rolnicy zyskali dostęp do informacji, do których nigdy wcześniej nie mogli z taką łatwością sięgać. To właśnie te dokładne dane pozwalają na prowadzenie rolnictwa precyzyjnego oraz na podejmowanie świadomych decyzji w kwestii zarządzania uprawami.

Co robią satelity w rolnictwie?

Satelity z poziomu orbity umożliwiają monitorowanie stanu roślinności oraz zmian klimatycznych, a także stanu zalesienia. Dane pozyskane metodą teledetekcji, pochodzące ze zdjęć satelitarnych, pomagają szacować plony zbóż i ilość wytworzonej biomasy, łatwiej identyfikować obszary dotknięte chorobami czy szkodnikami oraz oceniać warunki upraw.

GPS pozwala także lokalizować zwierzęta i monitorować czas przebywania na pastwisku, a nawet przebieg przebytej przez nie trasy.

Satelitarny system nawigacji GPS umożliwia rolnikom śledzenie dokładnej lokalizacji maszyny oraz przekierowanie jej do wybranego na polu obszaru. Pozwala to stosować pestycydy i nawozy tylko w miejscach, gdzie to konieczne.

Satelity monitorują w krótkim czasie duże obszary upraw. Niestety jakość danych bywa zależna od warunków atmosferycznych, a czas oczekiwania na dane może być nieco wydłużony.

Małe, ale potężne — drony w rolnictwie precyzyjnym

Drony, te lekkie, ale jednocześnie potężne maszyny wyposażone w różne czujniki dostarczają rolnikom, którzy nie mają potrzeby nawet opuszczać gospodarstwa, szczegółowych informacji o polach.

Drony rolnicze używają teledetekcji do oceny stanu upraw, mierzy się w tym celu światło odbite od roślin. Dzięki dronom tworzy się także mapy glebowe, które są przydatne na wczesnym etapie planowania upraw i służą do zarządzania nawozami. Z zastosowaniem dronów łatwo jest przeprowadzić ocenę dojrzałości plonów, stres plonów czy ocenę szkód w wyniku suszy.

Niestety drony wykorzystywane w rolnictwie mają pewne ograniczenia. Ich zasięg i czas działania są ograniczony przez baterię. Aby dron mógł wyruszyć w podróż, potrzebuje zgodę na przelot i operatora do kontroli danych.

Korzyści płynące z rolnictwa precyzyjnego, dronów i satelitów

Jakie konkretnie korzyści przynosi stosowanie rolnictwa precyzyjnego wspieranego przez satelity i drony? Można je podzielić na dwie główne kategorie — korzyści ekonomiczne oraz korzyści środowiskowe.

Korzyści ekonomiczne

Zwiększenie efektywności: Monitorowanie i analiza danych przy użyciu nowoczesnej technologii pozwala rolnikom optymalizować zabiegi agrotechniczne, co z kolei skutkuje zwiększoną wydajnością.

Redukcja kosztów: Dzięki temu, że zużycie nawozów, pestycydów oraz wody może być precyzyjnie regulowane, możliwa jest znaczna redukcja kosztów.

Podniesienie jakości upraw: Monitorowanie stanu roślin pozwala na rozpoznanie i szybkie przeciwdziałanie problemom, co poprawia jakość upraw.

Zminimalizowanie strat: Zastosowanie rolnictwa precyzyjnego umożliwia szybkie wykrywanie i rozwiązywanie problemów. Pozwala to uniknąć strat w uprawach.

Korzyści środowiskowe:

Obniżenie negatywnego wpływu na środowisko: Mniejsze zużycie środków ochrony roślin oraz nawozów oznacza równocześnie niższą emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Ochrona zasobów: W rolnictwie precyzyjnym zasoby zużywane są jedynie zgodnie z prawdziwym zapotrzebowaniem. Takie podejście wspiera zrównoważony rozwój.

Zmniejszenie erozji: Precyzyjnie zarządzane uprawy to sposób na kontrolę erozji gleby.

Ochrona bioróżnorodności: Dzięki zmniejszeniu zużycia nawozów i pestycydów lepiej chronione są rośliny i zwierzęta, będące częścią ekosystemów rolniczych.

Satelity i drony — wyzwania

Zastosowanie dronów i satelitów w rolnictwie staje się coraz bardziej popularne, jednak postęp ten ograniczany jest przez kilka wyzwań.

Wielu rolników nadal uważa, że kluczem do udanych upraw są nawozy w dużej dawce, nie przeprowadza badań gleby i nie wie, jaka jest w niej zawartość poszczególnych pierwiastków. Musi więc nastąpić zmiana świadomości rolników w podejściu do tych kwestii.

Na niekorzyść, jeśli chodzi efekty zastosowania dronów i satelitów działa też brak natychmiastowych rezultatów. Wprawdzie rolnictwo precyzyjne opiera się na gromadzeniu i analizie danych, co umożliwia precyzyjne zarządzanie gospodarstwem, jednak pełne korzyści z takiego podejścia są często widoczne dopiero po paru sezonach.

Dodatkowo wdrożenie systemów rolnictwa precyzyjnego wiąże się z koniecznością zakupu nowoczesnego sprzętu, co jest sporym wydatkiem dla wielu gospodarstw.

To tylko niektóre wyzwania stojące przed rolnictwem precyzyjnym w Polsce. Jak wygląda status prawny zastosowania dronów w rolnictwie? Czy prawo wspiera stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych?

Prawo a drony w rolnictwie

Na terenie Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii i Lichtensteinie wprowadzono 31 grudnia 2020 roku wspólne przepisy dronowe. Dokumenty, które precyzują to zagadnienie to Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich, oraz Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Te przepisy umożliwiają operatorom dronów korzystanie z systemów zarządzania ruchem, np. PansaUTM. Osoby operujące dronami w tym systemie zarówno w rolnictwie, jak i w innych sektorach, muszą posiadać odpowiednie licencje wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, poświadczające znajomość zagadnień zarówno teoretycznych, jak i praktycznych związanych z tym tematem.

System PansaUTM zyskał wśród operatorów dronów uznanie, jednak polscy rolnicy wyrażają zaniepokojenie związane z samymi procedurami zatwierdzania lotów dronów. Procedury te okazują się zbyt czasochłonne, gdy tymczasem loty realizowane powinny być w krótkich oknach pogodowych.

Innym obszarem zastosowania dronów, który wymaga dopracowania w Polsce, są regulacje dotyczące stosowania dronów do oprysków ochronnych roślin.

W lipcu 2023 roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) wystosował pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przygotowanie przepisów, które dopuszczą stosowanie dronów do wykonywania oprysków. Aktualnie temat ten jest w opracowaniu.

Landini wspiera efektywne monitorowanie upraw

Landini oferuje traktory rolnicze, które wyposażone są w innowacyjne rozwiązania technologiczne odpowiadające indywidualnym potrzebom rolników.

Program Landini Farm pozwala gromadzić, przetwarzać i badać dane pochodzące z dronów oraz satelitów. Na podstawie tych danych rolnicy otrzymują szczegółowe informacje o swoich polach. Prowadzi to przez optymalizację zarządzania gospodarstwem bezpośrednio do zwiększenia zysków.

Kolejnym przykładem jest Landini Fleet Management, program do śledzenia floty w czasie rzeczywistym. Służy on m.in. do monitorowania zużycia paliwa przez poszczególne maszyny, co pomaga w identyfikacji wszelkich anomalii oraz opracowaniu planów oszczędności. Ponadto, system umożliwia generowanie map przebytej przez ciągnik rolniczy trasy oraz kontrolowanie czasu pracy maszyn, co pozwala na efektywniejszą organizację pracy i unikanie przestojów.

Zachęcamy do skontaktowania się z najbliższym dystrybutorem Landini i zapoznania się z możliwościami usprawnienia zadań w gospodarstwie i na polu.

Masz pytanie lub chcesz podzielić się z nami swoją opinią? Napisz do nas!

  * Proszę przeczytać i zaakceptować Politykę prywatności
  Akceptuję działania marketingowe Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Argo Tractors S.p.A. w celu prowadzenia działań marketingowych w formie papierowej lub za pomocą środków automatycznych lub elektronicznych w celu wysyłania informacji handlowych, promocyjnych lub reklamowych dotyczących produktów i usług (patrz nota informacyjna, cel 2.B)
  Akceptuję marketing osób trzecich Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych przez Argo Tractors S.p.A. współpracownikom i podmiotom powiązanym z Argo Tractors S.p.A. oraz autoryzowanym dystrybutorom i dealerom, którzy będą przetwarzać dane w celu wysyłania informacji handlowych i reklamowych dotyczących produktów i usług (patrz nota informacyjna, cel 2.C)

  agricoltura di precisione