11 maja 2023

Odpowiednie nawożenie łąk i pastwisk — nawozy i maszyny

Kto chce mieć bogate plony, musi troszczyć się o swoje uprawy — dotyczy to także trwałych użytków zielonych (TUZ). Czego potrzebuje gleba, aby rośliny […]

agricoltura di precisione