30 marca 2023

Ochrona fungicydowa upraw w praktyce

Obecnie w rolnictwie i sadownictwie dominują uprawy monokulturowe. Ze względu na koszty rezygnuje się z niektórych prac mechanicznych (orka, podorywka) oraz ze stosowania zmianowania […]

agricoltura di precisione